Styret i SBF

Styret i Skutvik Båtforening 2020


                              Leder      :               Bård Marthinussen            95137360           

                              Nestleder:               Asbjørn Bye                       95701224

                              Kasserer  :              Bård Marthinussen            95137360              

                              Styremedlem:         Kjell Stenberg                    97572075

                              Styremedlem:         Geir Winter                        90590585

                              Styremedlem:         Dag Winsjansen                41630079          

                              Varamedlem:          Morten Jacobsen               91641592              

                              Varamedlem:          Bjørn Marthinussen           99584243