Bobilcamp


Ved innkjøringen til moloen er det plass for bobil og campingvogn.

Pris kr. 150,- inklusive strøm og vann.

Skulptur landskap Nordland bak knausen mot badestrand.

Diesel/bensin automatanlegg nede ved gamle ekspedisjonskaien.


Betaling med VIPPS: 98887 eller til bank: 4509 28 06301


Det arbeides med å få på plass et tømmeanlegg i Skutvik for bobiler og campingvogner i løpet av 2021.