Kontakt

                                  Kontakt:


Leder              : Bård Marthinussen   95137360

Kasserer          : Bård Marthinussen   95137360

Bryggetilsyn     : Morten Jacobsen      91641592

Båtoppsetting   : Ring leder               95137360

Slipmannskap   : Per Stenberg           41504313

Slipmannskap   : Dag Jarle Kristiansen 95170585


e-mail til Båtforeningen:

sbf@8290skutvik.no


Brukskonto SBF                       Konto         4509.28.06298


Medlemskap i SBF kr. 400,- til konto         4509 35 29786