Om Skutvik

Skutvik har:                       

Skutvik Landhandel: Kolonial,kafe,tipping,noe medisin.


Diesel- og bensin kan fylles fra betongbryggen innenfor fergekaien i Skutvik


Ferge til Skrova-Svolvær daglig. Kun sommer drift,medio juni,juli,august


Hurtigbåt daglig til Bodø i sør og til Svolvær i nord.

To ganer daglig om sommeren til Bodø


Skutvik Gjestegård,kafe/overnatting


Se også egen link til stedets hjemmeside.

  www.skutvik.com