Venteliste


Skutvik Båtforening

1. Willy Bolsøy

2. Rolf M Thomassen

3. Petter Amundsen

4. Mette Sørensen

5. Rocco Klar

6. Raymond Mortensen

7 Turid Rønning

8. Kjell Tore Solvang

9. Ståle Lind Hansen

10. Petter Staal

11. Ernst Nøkkevangen

12. Finn Hansen 


Venteliste for båtplass i Skutvik båtforening.
Hvis man ønsker båtplass kan kontakte formann eller kasserer for og bli satt opp på venteliste

 

Opplysningene kan også sendes på mail: sbf@8290skutvik.no
Med hilsen


Skutvik Båtforening