Forsikring

Skutvik båtforening har ansvarforsikret kaianleggene via Fremtind forsikring. (sparebank1)

Forsikringen omfatter ansvar tilknyttet


1.  2 Gjestekaier og 4 fortøyningsbrygger

2.  Slipp og slipvogn


Tilsammen 40 båter (max 60)

82 medlemmer (2004)


Max ansvarsbeløp er kr. 10 000 000,-

Egenandel kr. 10 000,-