Styret i SBF

 

Skutvik Båtforening

Styre i Skutvik Båtforening 2018

Formann: Reidulf Pettersen

Nestformann: Beate Sørensen

Kasserer : Wenke Vold

Styremedlem: Morten Jacobsen.

Styremedlem: Geir Winter

1 Vara : Arvid Sørdal

2 Vara : Asbjørn Bye

3 Vara : Bjørn Stensland

Slipsjef : Gunnar Sørvåg

Slipmannskap: Per Stenberg

Slipmannskap: Dag Jarle Kristiansen

Gjestebrygge oppsyn: Morten Jacobsen

Valgkomite: Turid Sørdal, Kari Sørensen.