Møteprotokoll Båtforening

 

Skutvik Båtforening

Styremøte 14.06.2014.

Til stede: Ketil, Jan Robert, Morten, Gunnar, Dag Jarle

 

Sak 1: Gammel gjestebrygge ved damskipskai,

Hva gjør vi med den når den er byttet ut med ny betong bunkerskai?

 

Forslag 1: Dras 10m mot "Bolsøy" og man lager ny landgang og fortsetter og bruke den tilgjestekai.

 

Forslag 2: Bytte ut den lille kaia i moloen med den gammle gjestekaia.

 

Avstemming: Det ble bestemt at vi går for forslag 1

 

Sak 2: sikkre avtale med interesse selskapet om og bruke halve bunkerskaia som gjestekai.

Gunner ordner avtale

 

Sak3: Skutvikdagen.

Morten sender mail ang Eliasbåt og mulighet for og få båten hit på skutvikdagen.

Foreslått at båtforeningen har egen stand og selger kvalkjøtt etc.

 

Sak 4: Tomt til slippen.

Tomta til slippen er nå er donert til båtforeningen fra Hansi Nilsen

 

Sak 5: Elektrisiteten på slippen:

Elektrisiteten på slippen trenger oppgradering, Gunnleif har sagt seg villig til og ordne dette. nytt skap og matriell estimert til ca 20.000kr.

 

Sak 6: Økonomi.

pr 12.06.14 har vi 44.000kr på konto.

 

Sak 7: Lille kaia i Moloen trenger reperasjon.

Dag Jarle fixer fortøyning

Morten er ansvarlig for fornying av dekket.