Årsberetning SBF

 

Skutvik Båtforening

Årsberetning 2013 for Skutvik båtforening.

Det har vært avholdt 3 styremøter.

 

Styret har bestått av:

Formann: Gunnar Sørvåg

Nestformann: Ketil Johansen

Kasserer: Jan Robert Gjervik

Styremedlem: Bjørnar Sørensen

Styremedlem: Dag Jarle Kristiansen

1.–vara: Arvid Sørdal

2.–vara: Morten Jacobsen

3.–vara: Bjørn Stensland

 

 

- Revisor – MB Regnskap

- Slipsjef – Gunnar Sørvåg

- slipmannskap- Per Stenberg

-slipmannskap-Dag Jarle Kristiansen

- Oppsyn Gjestebrygger – Morten Jacobsen

- Valgkomite – Arild Hansen, Morten Jacobsen, Jan Robert Gjervik.

 

Vi har lagt ut ny gjestekai, som ble mye besøkt i løpet av sommeren. Dag Jarle har hatt ansvaret for fortøyning av denne.

Gunnar Sørvåg har opprettet bobilcamp til inntekt for båtforeningen. Og han har også jobbet mye med slipen.Denne ble gått besøkt i 2013.

Framtidsutsikter:

Småbåtutsettet er forlenget med grus,samt jernbane skinnene er forlenget.

Strøm til gjestekaia er kommet opp i 2013.

 Plakat om betaling, låsing av bom og sikre at pengene blir betalt.Her er det kommet opp plakat om opplysning til nøkkel.

Unngå for store innvesteringer og betale ned på lån. Regninger og må faktureres jevnlig slik at en har penger til å betale for løpende utgifter, lånet koster 3300,- pr. mnd.

Båtforeningen har fått egen hjemmeside,skutvik-batforening.com

 

Hilsen styret i Skutvik Båtforening

 

 

 

 

 

 

 

Årsberetning 2011 for Skutvik båtforening.

Det har vært avholdt 6 styremøter i 2011.

 

Styret har bestått av:

Formann: Kolbjørn Ellingsen

Nestformann: Ketil Johansen

Kasserer: Bård Martinussen

Styremedlem: Bjørnar Sørensen

Styremedlem: Dag Jarle Kristiansen

1.–vara: Arvid Sørdal

2.–vara: Morten Jacobsen

3.–vara: Bjørn Martinussen

 

 

- Revisor - Eyolf Appold

- Slipsjef - Geir Meyer

- Slipmannskap – Per Stenberg

- Slipmannskap – Gunnar Sørvåg

- Slipmannskap – Dag Jarle Kristiansen

- Oppsyn Gjestebrygger – Morten Jacobsen

- Valgkomite – Arild Hansen, Morten Jacobsen, Jan Robert Gjervik.

 

Aktivitet i 2011.

Tilkobling av vann til jobbes det videre med og at bryggelagene må betale for å få vann ca. 1000,- pr brygge.

Skutvik båtforening er tenkt å kjøpe eiendommen rundt sliphuset og båtutsettet. Eiendommen vil bli oppmålt og avtale om overdragelse med grunneiere skal inngås når dette er gjort.

Strøm til nybrygga, alt matriell er kjøpt inn og jobben gjenstår. Kostnadene med dette er fordelt på bryggelaget og båtforeningen.

Elevene på Knut Hamsun vgs. har bygget ny gjeste kai. Her gjenstår det bare å skru fast en del dekke og sveise rørendene før kaia er klar for utsetting.

Slipen, Når vi blir stående som grunneier av slipen vil det være et bedre utgangspunkt for videre arbeid og oppgradering av denne. Planen er å bygge ei ny slipvogn av understellet til skapbilen som vi fikk av Truls. Grave bort leire og fylle opp med stein og grus utover der slipvognen og båtutsettet er. For så og eventuelt støpe oppå dette.

Ny høytrykksspyler er kjøpt inn og er vinterlagret hos Bård M. på gammelbutikken.

Dugnaden på Skutvikfesten fik vi 10 000,- for.

Det er skiftet ut sjakler på gjestebrygga i åkervika.

 

 

Det er i 2011, 75 betalende medlemmer.

Det har vært 15 slipsettinger.

1 ledige plass i båtforeningen.

Inntekten på gjestekaiene har vært 5937,-

Leieinntekt molokai 6000,-

For 2012 bør vi prioritere slipen når det blir orden på eierforholdene. Gjestekaia må settes ut og fortøyes.